Nadproża L-19Opis:

Długości belek: 0,90: 1.20; 1.50; 1.80; 2.10; 2.40; 2.70; 3.00; 3.30; 3.60; 4.00.

Belki nadprożowe są stosowane do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.