Płyta oporowa


Opis:
wymiar 100 x 100 x 200 x 15
Wykorzystywane są jako ściany przy budowie boksów betonowych. Ściany oporowe bardzo często używane są na składowiskach kruszyw oraz mas bitumicznych.